รางวัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
เพื่อให้ได้มาถึงตราสินค้าคุณภาพของ บ้านสมุนไพร

 ทางบ้านสมุนไพรเราได้รับมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย


เราได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่


เราวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อความเติบโต ด้วยแผนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


พัฒนาอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานและที่กฎหมายกำหนด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  


ผ่านการอบรมจาก สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs


บ้านสมุนไพร ได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้านการจัดการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น


 ผ่านการคิดค้น วิจัย ร่วมกับเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องหมาย ฮาลาล จาก สำนักงาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 


www.ฮว่านง็อก.com
ฮว่านง็อก บ้านสมุนไพร
99/46 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 โทร. 034-424400, 086-4201622

LINE : baansamunpri (ตลอด 24 ชม.)

 
เว็บสำเร็จรูป
×